Thiết kế website trọn gói là dịch vụ thiết kế website theo nhu cầu, nhưng đã bao gồm tất cả chi phí khác, quý khách chỉ phải chi trả 1 lần cho cài đặt, và hàng quý cho duy trì .

Việc đau đầu với những thông số, nhiều thủ tục, giấy tờ..Bây giờ tất cả chỉ có 1 dịch vụ thiết kế website trọn gói. Trọn gói vì nó đã bao gồm : phí thiết kế lập trình website + tên miền + hosting. Không như thiết kế website nhu cầu chỉ có chi phí thiết kế website, ở trọn gói bạn chỉ chi trả 1 lần cho tất cả dịch vụ đó. 

thiết kế website trọn gói

 

 

Bảng báo giá thiết kế website trọn gói

DMCA.com