Thành công của một bài viết chuẩn SEO không thể không kể đến cách chèn từ khóa cần SEO trong nội dung bài viết.Vậy chèn từ khóa trong nội dung bài viết như thế nào để bài viết được chất lượng và lợi cho chiến dịch SEO của bạn.

tieu-chi-tu-khoa-trong-seo

Dim Group xin tổng hợp một số tiêu chí chèn từ khóa tối ưu:

1. Từ khóa được chèn trong Title

2. Từ khóa xuất hiện ở ngay đoạn mở đầu của Title

3. Nên lựa chọn domain có chứa từ khóa chính

4.  Từ khóa xuất hiện Title và nằm trong thẻ H1

5. Từ khóa được đặt trong liên kết nội bộ(Internal Link)

6. Chèn backlink có chứa từ khóa

7. Từ khóa nên xuất hiện ở đoạn đầu nội dung bài viết(khoảng 150 kí tự đầu tiên)

8. Từ khóa được đặt trong các thẻ H1-H6 nằm trong nội dung bài viết

9. Từ khóa xuất hiện trong Comment của bài viết

10. Từ khóa được đặt trong thẻ Description

11. Từ khóa được đặt trong các thẻ list <li> tạo lên các navigation

12. Từ khóa được đặt trong các thẻ <i>, <em>

13. Từ khóa đặt trong thẻ <b>, <strong>

14. Từ khóa xuất hiện trong thẻ tag

15. Từ khóa được trải đều nội dung bài viết

16. Từ khóa xuất hiện trong thẻ mô tả ảnh(ALT), trong tên của ảnh

17. Từ khóa xuất hiện trong URL của bài viết

18. Từ khóa nằm trong Subdomain

...tiếp tục update

 
DMCA.com