Trong quá trình làm việc với MySQL rất nhiều lập trình viên có thói quen sử dụng những câu lệnh SELECT với số trường dữ liệu thừa không cần thiết hay sử dụng những loại(type) trường(field) thừa không thực sự cần thiết…điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến tốc độ website.

mysql

Hôm nay DimGroup xin tổng hợp một số cách tối ưu khi sử dụng MySQL để website bạn tạo ra có được tốc độ tối ưu nhất

1. Dùng hàm COUNT(1) để đếm có bao nhiêu dữ liệu

Trong lập trình PHP nhắc đến đếm số lượng kết quả trả về bởi một câu lệnh truy vấn có thể bạn sẽ nghĩ ngay đến việc dùng hàm mysql_num_row() ,tuy nhiên theo kinh nghiệm của các lập trình viên nhiều năm kinh nghiệm thì nếu sử dụng COUNT(1) ngay trên MySQL sẽ cho tốc độ nhanh hơn.

2.Chỉ SELECT những trường dữ liệu sử dụng

Thói quen sử dụng SELECT * để chọn tất cả các trường(fields) trong khi bạn chỉ sử dụng một số ít trường dữ liệu trong bảng đó, điều này gây chậm khi chạy câu lệnh truy vấn.Vì vậy thay sử dụng SELECT * chọn tất cả các trường thì bạn nên dùng SELECT với những trường mà bạn cần, việc làm này sẽ làm máy chủ cơ sở dữ liệu dành những bộ nhớ trống để xử lý các câu lệnh truy vấn khác dẫn đến tốc độ truy vấn nhanh hơn

3. Sử dụng index những trường(fields) hay dùng

Sử dụng index cho những trường dữ liệu hay dùng sẽ làm tăng tốc độ truy vấn của bạn, dùng index giúp bạn tìm thấy dữ liệu nhanh hơn với một điều kiện nhất định

4. Dùng nhiều câu lệnh inserts

Bạn có nhiều câu lệnh truy vấn INSERT để chạy cùng lúc, nếu có thể hãy thử gửi tất cả đến MySQL cùng lúc, việc làm này sẽ được thực hiện nhanh hơn rất nhiều và đặc biệt hữu ích khi thực hiện nhập nhiều dữ liệu

DMCA.com