Hiện nay việc kinh doanh trên mạng đang rất phổ biến, Nhiều khi khách hàng truy cập vào website của bạn và muốn tương tác với bạn mà bạn không muốn gọi điện cho bạn thì có thể sử dụng yahoo hoặc skype để liên lạc. Vậy chèn nó vào website thế nào để mọi người tiện chat? Bạn có thể làm như sau:

Chèn yahoo vào website

<a href="ymsgr:sendim?NickCuaBan">
<img src="http://opi.yahoo.com/online?u=NickCuaBan&m=g&t=KieuHinh" alt="Chữ sẽ hiển thị khi không có hình” border=0 height=”25″ width=”125″ />
</a>
Bạn có thể copy luôn code trên dán vào trình html của website bạn. Kiểu hình thì bạn chọn số "1,2,3,4..." để hiển thị, các bạn có thể tham khảo ở bảng sau đây:
 thêm yahoo vào website 
 
Chúc các bạn thành công
 
DMCA.com