GIỎ HÀNG

( 0 )

HOTLINE HỖ TRỢ

0988 851 156

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho Nhân viên Lập trình)

I - Thông tin cá nhân

Ảnh chân dung

II - Kỹ năng

III - Quá trình học tập và làm việc

3.1 Học vấn

3.2 Kinh nghiệm làm việc

Nêu một số trường hợp rắc rối và khó xử nhất khi giao tiếp với khách hàng, công việc, cấp trên, đồng nghiệp và cách giải quyết vấn đề đó:

IV - Mục tiêu nghề nghiệp

V - Sở thích cá nhân

VI - Nơi mong muốn làm việc

(*) Vui lòng xác nhận phía trên và điền đầy đủ thông tin hồ sơ trước khi gửi. Các hồ sơ không đầy đủ sẽ không được duyệt.

Bạn cần trợ giúp? Hãy kết nối tới bộ phận hỗ trợ của chúng tôi 0988 851 156

Tài khoản
DIM SUPPORT
Tài khoản Hỗ trợ